* Sử dụng tiếng Việt có dấu
Le Xuan Sinh - 07-11-2018 17:08:04
Đầu tư bao nhiêu tiền của 1 năm không biết tổ chức được mấy lần? chẳng biết quảng bá được gì? tiền đầu tư đấy nên đầu tư cho giáo dục là tốt nhất.
Fan Mo - 07-11-2018 09:27:00
"Đạt yêu câu"? Nghe thì có vẻ hay nhưng nguy hiểm lắm, đường thì nhỏ, ngắn, các điều kiện an toàn đi cùng thì hạn chế. Ko khả thi lắm
taolao - 07-11-2018 07:56:29
Tụi nó vô VN đua xe chứ có làm gì đâu mà quảng bá hình ảnh của VN . Được bao nhiêu người nước ngoài vô VN xem đua xe rồi quảng bá hình ảnh