Chủ công ĐT bóng chuyền Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu?

Chủ công ĐT bóng chuyền Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu?

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy đang đứng trước cơ hội sang Nhật Bản thi đấu sau khi vừa hoàn tất chuyến thử việc thành công trong 7 ngày. Nếu đạt được thỏa thuận, chủ công của ĐT ...