Ding Junhai: Bén duyên snooker nhờ… cơn đau bụng của bố

Ding Junhai: Bén duyên snooker nhờ… cơn đau bụng của bố

Nếu Ronnie O’Sullivan là huyền thoại của các môn cầm cơ thì ở góc độ nào đó, có thể xem Ding Junhui như phiên bản gần nhất của tay cơ người Anh. Có nhiều cách để bén duyên với một môn...